Banner

.

ČPP: od nejhoršího k nejlepšímu

Tisk Email
31. Srpen 2012, Pátek

Nejlepší pojištění od ČPPV dalším díle letního seriálu jsme se podívali na produktovou nabídku České podnikatelské pojišťovny. Které investiční pojištění úplně propadlo?

Produktové portfolio

Pojďme se podívat, jak vznikla současná nabídka investičního pojištění od ČPP. Hlavní roli sehrály tři distribuční kanály:

  • Broker Consulting: na počátku neměla ČPP žádný produkt IŽP a ani způsob, jakým jej distribuovat potenciálním klientům. Spolupráce s Broker Consulting vyřešila problém a vznikla Evropská penze (1.4.2007). Ta prošla několik úpravami (EP Plus) až po současnou verzi EP Prémium (od 1.5.2010)
  • Vlastní poradci a jiné sítě: jakmile si ČPP naučila investiční pojištění s BC, vytvořila podobný produkt i pro své poradce: Evropská jistota (1.11.2007). Po několika letech byla nahrazena produktem Evoluce (od 1.7.2011).
  • Partners FS: Skupina VIG řeší před několika lety, jak začít prodávat s Partners ale přitom si nerozzlobit OVB. Kooperativa se svou Perspektivou spolupracovat nemůže, je zde ale ČPP. Ta vytváří produkt (výběrové životní pojištění) Maximum (1.9.2008). Postupně následují verze Maximum Plus, Maximum 3 a poslední Maximum Evolution.

Tabulka ukazuje porovnání nákladovosti a rizikového pojistného.

TABULKA 1 >> Porovnání pojištění Pojišťovny ČPP
ProduktEvoluceEvropská penze
PREMIUM
Maximum
Evolution
Kdo prodává Vázaní poradci Broker Consulting Partners FS

Poplatky
- počáteční
- z pojistného
- měsíční
- inkasní

70% / 132% / 196%
2,5 %
35 Kč
12 Kč
70% / 132% / 196%
2,5 %
50 Kč
0 Kč
58% / 105% / 153%
2,5 %
25 Kč
12 Kč
Rizikové pojistné:
M30/M40
85,3 Kč/189,3 Kč 131,2 Kč / 244,1 Kč 85,3 Kč/189,3 Kč
Bonus za
bezeškodní průběh
10% po 7 letech 15% na konci pojištění 15% po 7 letech
Hodnota PER 13,9 % 14,2 % 11,4 %

Tabulka odkryla základní fakta o produktech:

  • Cenově nejvýhodnější je Maximum Evolution pro Partners. Má nejnižší poplatky (počáteční i měsíční), nejlepší podmínky bezeškodního bonusu a standardní úroveň rizikového pojistného.
  • Druhý v pořadí je standardní produkt Evoluce, s vyššími poplatky a nižším bonusem.
  • Jako poslední se umístil produkt Evropská penze Prémium, který jistě není prémiový. Šokujícím překvapením je navýšená hodnota rizikového pojistného, která spíše ukazuje na záměr vydělat na klientovi co nejvíce, místo toho, nabídnout efektivní produkt.

Rozdíly lze nalézt i v pojistných podmínkách. Například produkt Maximum Evolution má omezené výluky pro psychické poruchy a pracovní úrazy v rámci pojištění invalidity třetího stupně nebo je zrušena výluka na PU v důsledku obecně neuznávaných diagnostických metod a léků.

Z druhé strany produkt Evropská penze PREMIUM z neznámého důvodu zatajuje v sazebníku cenu za úrazové připojištění a za zproštění od placení. U ostatních produktů jsou hodnoty uvedeny, jedná se tak o nekonzistentní přístup.

Závěrem ..

Produkty ČPP je snadné porovnat dle výhodnosti:

  1. Nejméně výhodný je produkt pro Broker Consulting
  2. Průměrné je pojištění Evoluce pro vlastní poradce
  3. Největší hodnotu přináší klientovi Maximum Evolution pro Partners

Reakce ČPP

Na žádost pojišťovny ČPP přetiskujeme reakci: „V žádném případě se nejedná o zatajování informací. U produktu Evropská Penze Premium nemá na pojistné vliv aktuální věk, jako je tomu u vybraných úrazových rizik u ostatních dvou produktů, a tak existuje jednotná sazba. Kolik dané riziko stojí, je uvedeno přímo na pojistné smlouvě, se kterou je zájemce o pojištění seznámen. Teprve poté je mu v případě jeho písemného souhlasu vystavena pojistka. ČPP tak plní svou informační povinnost vůči zájemci, jak požaduje ČNB, prostřednictvím dokumentu Informace pro zájemce o pojištění a individuální nabídkou pojištění tištěnou z kalkulátoru. Protože klient má informaci k dispozici již na pojistné smlouvě, není nutné ji duplikovat v sazebníku poplatků. Transparentnost je v takovém případě pro klienta naopak ještě vyšší.“

Reakce Produktových listů.cz

Potvrzujeme, že pojišťovna v rámci zákona plní všechny své povinnosti. U pojištění s fixní sazbou (neměnnou po celou dobu trvání pojištění) je z pohledu zákona dostatečné, pokud má klient požadovaný rozpad pojistného dle jednotlivých rizik na smlouvě nebo na pojistce. Za tuto nepřesnost se pojišťovně ČPP omlouváme a větu jsme v textu opravili.

Zároveň jsme rádi, že všechny faktické informace v článku pojišťovna nezpochybnila a jsou tak správně (výhodnost a nevýhodnost jednotlivých typů pojištění). A stále trvá podezření, že se cena rizik nezveřejněných v sazebníku pojištění Evropská penze PREMIUM liší od sazby stejných rizik v ostatních produktech. Již nyní je vidět, že Evropská penze PREMIUM má vyšší cenu pro riziko smrti a nelze nikomu vytknout hypotézu, že i u nezveřejněných rizik bude sazba vyšší. (Pro naprostou transparentnost přinášíme níže obrázek, na kterém je vidět, že v sazebníku pro pojištění Evoluce  a Maximum Evolution sazby uvedené jsou a naopak u Evropské penze PREMIUM ne.)

Doplnění od ČPP

"Je nutné zdůraznit, že mezi oběma porovnávanými produkty je zhruba dvouletý odstup. Trh životního pojištění se vyvíjí velice rychle a produkty ČPP jsou v tomto smyslu postupně inovovány. Aktuálně pracujeme na inovaci celého portfolia produktů životního pojištění zapracováním legislativních novinek. Nejbližší a velmi zásadní změna nás čeká k 21.12.2012, kdy budeme přecházet na unisexové sazby. Znamená to také, že za velmi krátkou dobu přestaneme produkt Evropská Penze Premium (EPP) v aktuální podobě nabízet.

Při konstrukci produktu EPP jsme vycházeli z požadavků trhu v době jeho vzniku, z tohoto důvodu nezahrnuje variantu plnění "nezpětně“ a ani volbu dalších parametrů, které ovlivňují výslednou cenu pojistného. Pojistné za rizika je u obou produktů, tedy EPP a Maximum Evolution, kalkulováno odlišným způsobem. Je tedy logické, že pojistné vychází odlišně."

Sazebník pojištění EVOLUCE - část úraz, zproštění

ČPP Evoluce - sazebník uveden

Sazebník pojištění MAXIMUM Evolution - část úraz, zproštění

ČPP Maximum Evolution - sazebník uveden

Sazebník pojištění Evropská penze PREMIUM - část úraz, zproštění

ČPP Evropská penze PREMIUM - sazebník neuveden

Bude Vás také zajímat